Autumn term 2022

5 September – 21 December
Half term 24 October – 28 October
2 December, occasional day

Spring term 2023

9 January – 31 March
5 January, INSET day
6 January, INSET day
Half term 13 February – 17 February

Summer term 2023

17 April – 21 July
1 May, bank holiday
26 May, INSET day
Half term 29 May – 2 June

Autumn term 2023

5 September – 20 December
1 September, INSET day
4 September, INSET day
Half term 23 October – 27 October
1 December, occasional day

Spring term 2024

8 January – 28 March
4 January, INSET day
5 January, INSET day
Half term 19 February- 23 February

Summer term 2024

15 April – 23 July
6 May, bank holiday
24 May, INSET day
Half term 26 May – 31 May